Make your own free website on Tripod.com
ความหมายของ"โมฮับบะเทน" หนังใหม่ล่าสุด(ในช่วงนี้) ข้อมูลส่วนตัวของดาราชาย-หญิง เพลง Mp3 จาก หนังอินเดีย รวมภาพดารา(คัดแล้ว)


"สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ เว็ปไซต์ ไทย(โมฮับบะเทน)"

เว็ปไซต์ ไทย(โมฮับบะเทน) ยินดีต้อนรับคนที่รักหนังอินเดียทุกท่านเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มของเรากรุณาส่งรายละเอียดดังตัวอย่างของสมาชิกท่านที่ 1. มาที่ Email : thaimohabbat@hotmail.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หลังจากการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องแล้ว เราจะรับท่านเข้ากลุ่มทันทีครับ นำเสนอโดย Mr.โมฮับบะเทน
สมาชิกท่านที่ 1.
ชื่อ/นามสกุล .................................................อาชีพ..........................ระดับการศึกษา......................
ที่อยู่....................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................Email..................................อื่น...............................................
ชื่อเล่นที่ต้องการใช้ในเว็ป...................................เพศ.............ชาย...........หญิง...........................
เล่าเรื่องความประทับใจในหนังอินเดียมา 1 เรื่อง ความยาวอย่างต่ำ 5 บรรทัด
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
<< กลับ ...