Make your own free website on Tripod.com

ความหมายของ "โมฮับบะเทน"
ผมได้มีโอกาสรู้จักคำว่า "โมฮับบะเทน" จาก ภาพยนตร์ชื่อเดียวกัน ซึ่งมีความยาวของตัวหนังมากพอควร เพราะว่า
ใช้แผ่น vcd มากถึง 4 แผ่นทีเดียว ภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นเรื่องของ ความรักที่ผิดหวังของคนรุ่นหนึ่ง และ ความรัก
ที่สมหวังของคนอีกรุ่นหนึ่ง มีทั้งการสร้างสรรค์และการทำลาย จากความเชื่อในรัก เป็นหนังที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่ง
ในแนวโรแมนติค ของอินเดีย นับตั้งแต่ ปี ค.ศ.2000 หรือ ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา

"โมฮับบะเทน" ตามคำศัพท์ ของภาษาฮินดี นั้น ถือว่าเป็น คำนาม (เพศหญิง) ที่แปลว่า ความรัก นั่นเอง ครับ ผมสร้าง
เว็ปไซต์นี้ขึ้นมาก็เพราะ ผมได้เกิดความรัก อันบริสุทธิ์ต่อหนังอินเดีย หลังจากที่มีโอกาสได้ชมหนังหลายๆเรื่องที่
ผมคาดไม่ถึงว่า ในปัจจุบัน หนังอินเดียจะสร้างได้ดีขนาดนี้ ผมรักในความรักในวัฒนธรรมของหนังอินเดีย รักใน
ความสนุก และ แนวเรื่องที่หลากหลาย รักในบทบาทการแสดงของ ดาราทั้งชายและหญิง รักในความรักชาติที่แฝงอยู่
ในตัวหนัง รักในเพลงอินเดีย และรักในสิ่งอื่นๆอีกมากมายในตัวหนังอินเดีย นี่ล่ะครับคือที่มาของเว็ปไซต์ที่ชื่อ
"โมฮับบะเทน" เว็ปไซต์ซึ่งเกิดขึ้นมาจาก ความรัก ที่มีต่อหนังอินเดีย อย่างแท้จริง...กลับสู่หน้า "เนื้อหา"