Make your own free website on Tripod.com
ความหมายของ"โมฮับบะเทน" หนังใหม่ล่าสุด(ในช่วงนี้) ข้อมูลส่วนตัวของดาราชาย-หญิง เพลง Mp3 จาก หนังอินเดีย รวมภาพดารา(คัดแล้ว)

www.thaimohabbat.com ภูมิใจเสนอ มุมบทความของ (ไทย) "โมฮับบะเทน">>>(Mohabbarticles)<<<
กลับไปหน้าแรก หน้ารวมบทความ บทความหรืองานที่สมาชิกส่งมา ส่งบทความของท่าน ข้อแนะนำเกี่ยวกับบทความ ******* **** ** *
*ข้อมูลทั่วไปของบทความ*******************
ชื่อ ผู้เขียน: Mr. "โมฮับบะเทน"
ชื่อเรื่อง:คารีน่าลูกสาวคนดีของพ่อ
เนื้อหาโดยสรุป:ข่าวคารีน่าหยุดถ่ายหนังแล้ว
เอาเวลามาดูแลคุณพ่อที่ป่วย
Email ถึงผู้เขียน ที่: thaimohabbat@hotmail.com
วันที่ลงพิมพ์ครั้งแรก:กรกฎาคม พ.ศ. 2546
ลงพิมพ์ที่:Mohabbarticles
ประวัติการพิมพ์ซ้ำบทความนี้:ยังไม่ได้รับการแจ้ง
Mohabbarticles
*ข้อตกลงในการตีพิมพ์ซ้ำหรือใช้ประโยชน์จากบทความ*********
1.ใช้ใน อินเตอร์เน็ต (เช่น ชมรม เป็นต้น (ห้ามนำไปใช้ในเชิงการค้า))
1.1.ให้เกียรติ ผู้เขียน โดย ระบุชื่อ และ ระบุที่มาว่ามาจาก
มุม Mohabbarticles ของ (ไทย) "โมฮับบะเทน"

1.2.ทำ Link มาที่ http://www.thaimohabbat.com ด้วยครับ
1.3.แจ้งการนำไปใช้ที่ thaimohabbat@hotmail.com
2. ใช้พิมพ์เผยแผ่ในสื่อสิ่งพิมพ์ และการเผยแผ่ในรูปแบบอื่น
2.1ให้ Scan ภาพหน้า ปก ของสิ่งพิมพ์นั้น และส่งEmail มาที่
thaimohabbat@hotmail.com พร้อมที่อยู่ทางไปรษณีย์
ของสิ่งพิมพ์ หรือ องค์กร เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

2.2 การพิมพ์เผยแผ่ในสื่อสิ่งพิมพ์ และการเผยแผ่ในรูปแบบอื่น
กรุณาระบุข้อความดังที่ปรากฎในข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ด้วยครับ


คารีน่าลูกสาวคนดีของพ่อ
.......... ข่าวจากวงการ บอลลีวู้ด ในช่วงนี้ ใครๆ ก็ย่อมต้องชื่นชม ดาราสาว เจ้า เสน่ห์ คารีน่า คาปู้ร์ (Kareena Kapoor) และ คาริสม่าร์ คาปู้ร์
(Karisma Kapoor) พี่สาว(นักแสดงชั้นนำของบอลลลีวู้ด) เพราะ คารีน่า ได้ ยกเลิก การถ่ายภาพยนตร์ที่ประเทศ คานาดา เนื่องจาก คุณพ่อ
รานเธียร์ คาร์ปู้ร์ (Randhir Kapoor) ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ ที่ เมือง เดลฮี (Delhi) คารีน่ากล่าวว่า ต้องการอยู่คอยดูแลคุณพ่อของเธอพร้อม
กับพี่สาวของเธอจนกว่าอาการจะดีขึ้น ......ลูกกตัญญู นับเป็นคนดีของสังคมครับ... นำ เสนอโดย กระผม คุณ "โมฮับบะเทน" << กลับ ...ข่าวต่อไป