Make your own free website on Tripod.com
ความหมายของ"โมฮับบะเทน" หนังใหม่ล่าสุด(ในช่วงนี้) ข้อมูลส่วนตัวของดาราชาย-หญิง เพลง Mp3 จาก หนังอินเดีย รวมภาพดารา(คัดแล้ว)

www.thaimohabbat.com ภูมิใจเสนอ มุมบทความของ (ไทย) "โมฮับบะเทน">>>(Mohabbarticles)<<<
กลับไปหน้าแรก หน้ารวมบทความ บทความหรืองานที่สมาชิกส่งมา ส่งบทความของท่าน ข้อแนะนำเกี่ยวกับบทความ ******* **** ** *
*ข้อมูลทั่วไปของบทความ*******************
ชื่อ ผู้เขียน: Mr. "โมฮับบะเทน"
ชื่อเรื่อง:หนทางสู่การเป็นดารา Bollywood
เนื้อหาโดยสรุป:Kodak จัดการคัดเลือกนักแสดงหน้าใหม่
Email ถึงผู้เขียน ที่: thaimohabbat@hotmail.com
วันที่ลงพิมพ์ครั้งแรก:กรกฎาคม พ.ศ. 2546
ลงพิมพ์ที่:Mohabbarticles
ประวัติการพิมพ์ซ้ำบทความนี้:ยังไม่ได้รับการแจ้ง
Mohabbarticles
*ข้อตกลงในการตีพิมพ์ซ้ำหรือใช้ประโยชน์จากบทความ*********
1.ใช้ใน อินเตอร์เน็ต (เช่น ชมรม เป็นต้น (ห้ามนำไปใช้ในเชิงการค้า))
1.1.ให้เกียรติ ผู้เขียน โดย ระบุชื่อ และ ระบุที่มาว่ามาจาก
มุม Mohabbarticles ของ (ไทย) "โมฮับบะเทน"

1.2.ทำ Link มาที่ http://www.thaimohabbat.com ด้วยครับ
1.3.แจ้งการนำไปใช้ที่ thaimohabbat@hotmail.com
2. ใช้พิมพ์เผยแผ่ในสื่อสิ่งพิมพ์ และการเผยแผ่ในรูปแบบอื่น
2.1ให้ Scan ภาพหน้า ปก ของสิ่งพิมพ์นั้น และส่งEmail มาที่
thaimohabbat@hotmail.com พร้อมที่อยู่ทางไปรษณีย์
ของสิ่งพิมพ์ หรือ องค์กร เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

2.2 การพิมพ์เผยแผ่ในสื่อสิ่งพิมพ์ และการเผยแผ่ในรูปแบบอื่น
กรุณาระบุข้อความดังที่ปรากฎในข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ด้วยครับหนทางสู่การเป็นดารา Bollywood
.......... บริษัท Kodak ประเทศอินเดีย จำกัด เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงใน ภาพยนตร์อินเดีย ในแผนส่งเสริมการขายชิ้นใหม่ ที่ชื่อว่า "The Kodak Film to Film offer" ซึ่งจะเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ไปจนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2003 ศกนี้ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสทองในการได้ปรากฎตัวเป็นครั้งแรกของนักแสดงทั้งชายและหญิงในวงการ Bollywood วิธ๊การสมัครก็คือผู้สมัครต้องซื้อม้วนฟิล์ม ชนิด Kodak Max, Kodak Gold100 หรือ Kodak Gold200 จาก Kodak Express, Kodak Photoshop หรือ ตามร้านค้าทั่วไปที่มีฟิล์ม Kodak จำหน่าย ซึ่งผู้ที่ต้องการจะสมัครจะเห็นสัญลักษณ์พิเศษระบุเอาไว้บนกล่อง ซึ่งในกล่องฟิล์มดังกล่าวจะมีใบสมัครบรรจุภายใน และให้ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2003 โดยที่ผู้ที่ถูกคัดเลือก 100 นั้นจะถูกเขารับการ Audition ในโรงเรียนการแสดง และ จะมี เพียง 10 คนเท่านั้นที่จะได้เข้า Audition กับ ผู้อำนวยการสร้างและผู้ผลิตภาพยนตร์จาก Bollywood ซึ่งคนที่โดดเด่นที่สุดจะได้รับบทบาทการแสดง... นำ เสนอโดย กระผม คุณ "โมฮับบะเทน" << กลับ ...ข่าวต่อไป